Privacy policy

Privacy Policy
Voor bezoekers van Bel9850.nl
1. Beheer
De website staat onder beheer van Sensemakers B.V. De contactgegevens zijn te vinden op www.sensemakers.nl. De website bel9850.nl is een handelsnaam van Sensemakers B.V.
2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.bel9850.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. Bel9850.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Bel9850.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
c. Het sturen van één of meer mails – zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inlog-gegevens vermeld staan.
3. Cookies
a. Bel9850.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Bel9850.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Bel9850.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
5. Disclaimer
Bel9850.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Voor klanten van Bel9850.nl
Dit is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die diensten afneemt via Bel9850.nl.
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Bel9850.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het verwerken van het gebruik van de dienst.
2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Bel9850.nl zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is uitsluitend een uitzondering op deze regel mogelijk indien daartoe, een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Bel9850.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Bel9850.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Bel9850.nl voorgeschreven wijze door te geven. In sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.